Ուսուցիչը Մանեին հանձնարարել է շատախոսել բառի իմաստը «պատկերող» մի նկար նկարել: Ո՞ր մատիտը պետք է օգտագործի նա: 
Պատասխանը քեզ կհուշեն մատիտների վրա գրված դարձվածքները:
 
     
                                          
girl thinking1.1.gif
 
Աղբյուրները
https://image.shutterstock.com/image-vector/girl-think-260nw-292532933.jpg