Որոշի՛ր, թե տրվածներից որն է գլուխն ազատել դարձվածքի իմաստը: