Որոշի՛ր, թե ո՛ր աղյուսը ո՛ր բեռնատարով կարելի է տեղափոխել: Քեզ կօգնեն կցասայլով տեղափոխվող աղյուսների վրա գրված ածանցները:
 
Բեռնատար_ական1.png
 
Աղյուս_բույս.png
Աղյուս_ամառ.png
Աղյուս_մանուկ.png