Տեսություն

Առաջադրանքներ

1. Գրի՛ր մեկ բառով

Բարդություն հեշտ

2
2. Ո՞ր խցանները կձգի մագնիսը

Բարդություն հեշտ

2
3. Ո՞ր մեքենայով կտեղափոխես աղյուսը

Բարդություն հեշտ

3
4. Տեղադրի՛ր խորանարդիկը

Բարդություն հեշտ

2
5. Ո՞ր բուրգի գագաթն է

Բարդություն միջին

4
6. Ածանցավոր բա՛ռ կազմիր

Բարդություն միջին

4
7. Գրքերը դի՛ր դարակների վրա

Բարդություն միջին

4
8. Ո՞ր շապիկը պետք է հանել պարանից

Բարդություն բարդ

5
9. Բարդ բա՛ռ կազմիր

Բարդություն բարդ

5
10. Ո՞ր ծաղկի տերևն է

Բարդություն բարդ

6

Թեստեր

1. Բարդ և ածանցավոր բառեր

Բարդություն միջին

12

Նյութեր ուսուցչի համար