1. Գրի՛ր տրված բարդ բառի արմատները (եթե որևէ արմատ փոխված է, գրի՛ր ուղիղ ձևը): Սկսի՛ր փոքրատառով:
 
Նմուշ՝ վիրակապ - վեր, կապ
 
հեռագիր - 
 
 
2. Արմատներից մեկով և  ածանցով ածանցավոր բա՛ռ կազմիր:
 
Նմուշ՝ վերք
  
Պատասխան՝ :