Մեթոդական հանձնարարականներ

Ուսումնական ձեռնարկներ

Թիվ Անվանումը Նկարագրություն
1. Մեթոդական հանձնարարականներ

Տեսություն

Թիվ Անվանումը Նկարագրություն
1. Բառերի տեսակներն ըստ կազմության Թվարկված են բառերի տեսակներն ըստ կազմության՝ սահմանումներով և համապատասխան օրինակներով

Առաջադրանքներ

Թիվ Անվանումը Տիպը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Գրի՛ր մեկ բառով 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 2Մ. Հարկավոր է տրված բառակապակցության իմաստն արտահայտող բառ գրել
2. Ո՞ր խցանները կձգի մագնիսը 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 2Մ. Մագնիսի վրա գրված է -որեն ածանցը, իսկ չորս խցաններից յուրաքանչյուրի վրա՝ մեկական արմատ: Հարկավոր է գտնել այն երկու խցանները, որ կձգի մագնիսը, այսինքն՝ որոնց վրա գրված արմատներով և -որեն ածանցով բառ կկազմվի
3. Ո՞ր մեքենայով կտեղափոխես աղյուսը 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 3Մ. Երեք աղյուսների վրա գրված են արմատներ, իսկ մեքենաների կցասայլերի վրա տեղադրված աղյուսների վրա՝ ածանցներ: Հարկավոր է որոշել, թե աղյուսներից յուրաքանչյուրը ո՛ր մեքենայով պետք է տեղափոխվի, այսինքն՝ ո՛ր ածանցով այդ արմատից բառ կկազմվի
4. Տեղադրի՛ր խորանարդիկը 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 2Մ. Երկու խորանարդիկների վրա արմատներ են գրված, մեկի վրա՝ *i*ա*i* հոդակապը, մյուսի վրա՝ ոչինչ: Հարկավոր է նշել, թե բարդ բառ կազմելու համար վերջին երկու խորանարդիկներից ո՛րը պետք է տեղադրվի արմատներով խորանարդիկների միջև
5. Ո՞ր բուրգի գագաթն է 3 տեսակ - վերլուծական միջին 4Մ. Պետք է որոշել, թե գագաթի վրա գրված ածանցը ո՛ր բուրգի բոլոր շերտիկների վրա գրված արմատներով բառ կկազմի
6. Ածանցավոր բա՛ռ կազմիր 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 4Մ. Տրված բարդ բառը պետք է բաժանել բաղադրիչների և դրանցից մեկով ու *i*-ք*i* ածանցով բառ կազմել
7. Գրքերը դի՛ր դարակների վրա 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 4Մ. Գրքերից մեկի վրա -գույն ածանցով բառ է գրված, մյուսի վրա՝ գույն արմատով: Հարկավոր է դրանցից յուրաքանչյուրը «տեղադրել» համապատասխան դարակի վրա
8. Ո՞ր շապիկը պետք է հանել պարանից 2 տեսակ - մեկնաբանական բարդ 5Մ. Պարանի շապիկներից երեքի վրա գրված բառերը նույն կազմությունն ունեն, մեկը՝ ոչ: Պետք է գտնել այն շապիկը, որի վրա գրված բառը կազմությամբ տարբեր է մյուսներից, այսինքն՝ բարդ բառ է ածանցավոր բառերի շարքում, կամ ածանցավոր բառ՝ բարդ բառերի շարքում
9. Բարդ բա՛ռ կազմիր 3 տեսակ - վերլուծական բարդ 5Մ. Հարկավոր է տրված երկու բառերից մեկական արմատ ընտրել և բարդ բառ կազմել
10. Ո՞ր ծաղկի տերևն է 3 տեսակ - վերլուծական բարդ 6Մ. Երեք ծաղկաթերթիկների և երեք տերևների վրա արմատներ են գրված: Պետք է որոշել, թե տերևներից որի վրա գրված արմատը բարդ բառեր կկազմի բոլոր ծաղկաթերթիկների վրա գրված արմատների հետ

Թեստեր

Թիվ Անվանումը Խորհուրդ տրվող ժամանակը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Բարդ և ածանցավոր բառեր 00:10:00 միջին 12Մ. Առաջադրանքներ «Բարդ և ածանցավոր բառեր» թեմայից

Ստուգողական թեստեր (աշակերտներին հասանելի չէ):

Թիվ Անվանումը Խորհուրդ տրվող ժամանակը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Բարդ և ածանցավոր բառեր 00:15:00 միջին 15Մ. Առաջադրանքներ «Բարդ և ածանցավոր բառեր» թեմայից
2. Բարդ և ածանցավոր բառեր 00:20:00 միջին 22Մ. Առաջադրանքներ «Բարդ և ածանցավոր բառեր» թեմայից

Ակտիվացրու «Իմ+» բաժանորդագրությունը և ստացիր

  • այս բաժնի մուտքի ամբողջական իրավունք
  • «ԻմԴպրոց» կայքում բոլոր առաջադրանքների, թեստերի լուծման քայլերի և ճիշտ պատասխանների հնարավորություն


Ակտիվացնել «Իմ+»-ը