Բարդության աստիճանը
00:10:00

Առաջադրանքների ցանկ:

12Մ.
1. Գրի՛ր մեկ բառով 2Մ.
2. Ո՞ր շապիկը պետք է հանել պարանից 5Մ.
3. Ածանցավոր բա՛ռ կազմիր 3Մ.
4. Տեղադրի՛ր խորանարդիկը 2Մ.