Բարդության աստիճանը
00:10:00
1. Ո՞ր շապիկը պետք է հանել պարանից 5Մ.
2. Ածանցավոր բա՛ռ կազմիր 3Մ.
3. Տեղադրի՛ր խորանարդիկը 2Մ.
4. Գրի՛ր մեկ բառով 2Մ.