Որոշի՛ր, թե քանի արմատ և քանի ածանց կա տրված բառում:
 
Պատասխանը գրի՛ր թվանշաններով:
 
մանկասայլակ
 
Պատասխան՝  արմատ,  ածանց: