Տեսություն

Առաջադրանքներ

1. Գրի՛ր արմատները

Բարդություն հեշտ

2
2. Ո՞ր բառերում կապակցող ձայնավոր չկա

Բարդություն հեշտ

1
3. Գտի՛ր պահանջվող բառը

Բարդություն հեշտ

2
4. Առանձնացրո՛ւ բառի բաղադրիչները

Բարդություն միջին

4
5. Հաշվի՛ր արմատներն ու ածանցները

Բարդություն միջին

3
6. Գրի՛ր բառն ու որոշի՛ր ածանցը

Բարդություն միջին

4
7. Գտի՛ր ավելորդ բաժակը

Բարդություն բարդ

5
8. Ո՞ր փուչիկն է ավելորդ

Բարդություն բարդ

5
9. Տեղադրի՛ր գրչամանների մեջ

Բարդություն բարդ

6

Թեստեր

1. Բառի բաղադրիչները. արմատ և ածանց

Բարդություն միջին

15

Նյութեր ուսուցչի համար