Գրի՛ր տրված բարդ բառերի արմատները: Եթե դրանց հնչյունները բառի մեջ փոխվել են, գրի՛ր ուղիղ ձևը: Սկսի՛ր փոքրատառով:
  
Նմուշ՝ գունազարդ - գույն և զարդ
 
գնդասեղ -  և 
 
մրգահյութ -  և