Որոշի՛ր` որ գրչամանի մեջ պետք է դրվի մատիտներից յուրաքանչյուրը:
 
Գրչաման1.1.png
 
Մատիտ_սրիչ.png   
 
Մատիտ_քերիչ.png   
 
Մատիտ_ վարիչ.png