Բարդության աստիճանը
00:10:00
1. Գրի՛ր բառն ու որոշի՛ր ածանցը 4Մ.
2. Ո՞ր փուչիկն է ավելորդ 5Մ.
3. Առանձնացրո՛ւ բառի բաղադրիչները 4Մ.
4. Գրի՛ր արմատները 2Մ.