Որոշի՛ր, թե ո՛ր բառերում են արմատների հնչյունները փոխված: