Մեթոդական հանձնարարականներ

Տեսություն

Թիվ Անվանումը Նկարագրություն
1. Բառի բաղադրիչները. արմատ և ածանց Տրված են արմատի և ածանցի սահմանումները

Առաջադրանքներ

Թիվ Անվանումը Տիպը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Գրի՛ր արմատները 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 2Մ. Հարկավոր է առանձնացնել բարդ բառերի արմատները: Հնչյունափոխված արմատների դեպքում գրել դրանց անհնչյունափոխ ձևերը
2. Ո՞ր բառերում կապակցող ձայնավոր չկա 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 1Մ. Տրված բառերից պետք է ընտրել առանց հոդակապի բառերը
3. Գտի՛ր պահանջվող բառը 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 2Մ. Պետք է գտնել հնչյունափոխված արմատով կազմված բառերը
4. Առանձնացրո՛ւ բառի բաղադրիչները 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 4Մ. Պետք է բառը ենթարկել բառակազմական վերլուծության՝ գրելով այն կազմող բոլոր բաղադրիչները
5. Հաշվի՛ր արմատներն ու ածանցները 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 3Մ. Բառերը պետք է ենթարկվեն բառակազմական վերլուծության և նշվի դրանցից յուրաքանչյուրում արմատների և ածանցների թիվը
6. Գրի՛ր բառն ու որոշի՛ր ածանցը 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 4Մ. Պետք է գրել տրված իմաստն արտահայտող բառը և առանձնացնել ածանցը
7. Գտի՛ր ավելորդ բաժակը 3 տեսակ - վերլուծական բարդ 5Մ. Տրված երեք բաժակներից երկուսի վրա գրված են նույնարմատ բառեր, մեկի վրա՝ ոչ: Պետք է գտնել այդ բաժակը
8. Ո՞ր փուչիկն է ավելորդ 2 տեսակ - մեկնաբանական բարդ 5Մ. Երեք փուչիկների վրա գրված են նախածանցավոր բառեր, մեկի վրա՝ ոչ: Պետք նշել այդ փուչիկը
9. Տեղադրի՛ր գրչամանների մեջ 3 տեսակ - վերլուծական բարդ 6Մ. Մատիտների վրա գրված են նույն ածանցով բառեր: Մատիտներն ըստ ածանցների իմաստների պետք է «տեղադրել» այս կամ այն գրչամանում

Թեստեր

Թիվ Անվանումը Խորհուրդ տրվող ժամանակը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Բառի բաղադրիչները. արմատ և ածանց 00:10:00 միջին 15Մ. Առաջադրանքներ «Բառի բաղադրիչներ» թեմայից

Ստուգողական թեստեր (աշակերտներին հասանելի չէ):

Թիվ Անվանումը Խորհուրդ տրվող ժամանակը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Բառի բաղադրիչները. արմատ և ածանց 00:15:00 միջին 16Մ. Առաջադրանքներ «Բառի բաղադրիչները» թեմայից
2. Բառի բաղադրիչները. արմատ և ածանց 00:20:00 միջին 13Մ. Առաջադրանքներ «Բառի բաղադրիչները» թեմայից