Ո՞ր բառերում են գրված ձայնավորներն ավելի քիչ, քան վանկերը: