Գրի՛ր, թե որ տողի բոլոր բառերում է թ գրվում.
  
\(1\). զար_նելարագըն_ացխոր_հար_ել
\(2\). կար_ար_ունար_ուկար_են
\(3\). զվար_փար_ամոր_իթար_ել
  
Պատասխան՝