Գրի՛ր տրված բառերը՝ լրացնելով անհրաժեշտ տառը (է կամ ե):
  
Հուշում՝ երկու բառերում կարող են և՛ տարբեր տառեր գրվել, և՛ նույն տառը:
 
\(1\).
_քսկուրսիա
\(2\)._րթուղի