Ըստ նկարների գրի՛ առ համապատասխան բառերը: Դրանք պետք է տարբերվեն \(1\) կամ \(2\) տառով:
1-16.png1-19.png