Որոշի՛ր, թե տրվածներից ո՛ր ափսեի հետ կարող է գործածվել այս բաժակը:
 
Հուշում՝ ափսեի և բաժակի վրա գրված բառերով պարզ համառոտ նախադասություն պետք է կազմվի:
 
բաժակ_հն8.1.png
 
Պատասխան՝