Տեսություն

Առաջադրանքներ

1. Դուռը բա՛ց արա

Բարդություն հեշտ

2
2. Ըստ նկարի՝ համառոտ նախադասությո՛ւն կազմիր

Բարդություն հեշտ

2
3. Ո՞ր տեսակի նախադասություն է

Բարդություն հեշտ

1.5
4. Գտի՛ր ափսեն

Բարդություն միջին

3
5. Կոչականով նախադասությո՛ւն գրիր

Բարդություն միջին

3
6. Վերականգնի՛ր առածը

Բարդություն միջին

3
7. Նախադասությո՛ւն կազմիր

Բարդություն միջին

4
8. Որոշի՛ր նախադասության տեսակը

Բարդություն միջին

3
9. Որոշի՛ր ուղղությունը

Բարդություն բարդ

5
10. Մատիտը դի՛ր տուփի մեջ

Բարդություն բարդ

5
11. Կոչակա՛ն ավելացրու

Բարդություն բարդ

6

Թեստեր

1. Նախադասության տեսակները: Կոչական

Բարդություն միջին

11.5

Նյութեր ուսուցչի համար