Նշի՛ր՝ որ կողմ պետք է գնա ավտոմեքենան:
 
Հուշում՝ կանաչ և կարմիր ցուցանակների վրա գրված հատվածների միացումից պետք է իմաստով և քերականորեն ճիշտ նախադասություն կազմվի
 
Նախ_ուղեցույց11.1.png