Գրի՛ր, թե ո՛ր մատիտը պետք է դնել տուփի մեջ:
  
Հուշում՝ ուշադրությո՛ւն դարձրու, թե տուփի մատիտների վրա ո՛ր տեսակի նախադասություն գրված չէ:
 
Մատիտ_տուփ6.1.png
     
     1Մատիտ_նախ6.1.png
 
    2.   Մատիտ_նախ6.2.png
 
    3.   Մատիտ_նախ6.3.png
 
     
                    Պատասխան՝