Տրված բառերը դասավորի՛ր և նախադասությո՛ւն կազմիր:
 
Հուշում՝ կազմվող նախադասությունն առած է:
 
խոսքը, կասեն, շիտակ, կատակով
 
Պատասխան՝