Ընտրի՛ր հետևյալ հարցի ճիշտ պատասխանը ատոմի կառուցվածքի և ներատոմային մասնիկների վերաբերյալ:
 
Հետևյալ մասնիկներից ո՞րն է ներատոմային: