Որոշի՛ր.
 
1. Ինչի՞ է հավասար 19 կարգաթիվ ունեցող \(R\) տարրի օքսիդի մեկ մոլեկուլում պրոտոնների գումարային թիվը, եթե տարրի օքսիդացման աստիճանը \(+\)1 է:
 
2. Ինչի՞ է հավասար օքսիդի հարաբերական մոլեկուլային զանգվածը:
 
Պատասխան 1.
 
Պատասխան 2.