Որքա՞ն է պրոտոնների քանակը (մոլ) 13 և 9 կարգաթիվ ունեցող տարրերին համապատասխանող պարզ նյութերի փոխազդեցությունից ստացվող բարդ նյութի 73 մոլում:
 
Պատասխան՝  մոլ