\(R\) տարրի 70 մոլ քանակով ատոմների միջուկներում առկա պրոտոնների զագվածը 1260 գրամ է:
 
Որքա՞ն է \(R\) տարրի առաջացրած պարզ նյութի մոլային զանգվածը (գ/մոլ):
 
Պատասխան՝