Որքա՞ն է 9-ական մոլ քանակներով 54 և 36 կարգաթիվ ունեցող տարրերի ատոմներում պրոտոնների քանակների տարբերությունը (մոլ):
 
Պատասխան՝  մոլ։