Ինչի՞ է հավասար 202097.8 մոլ քանակով էլեկտրոնների զանգվածը (գ), եթե մեկ էլեկտրոնի զանգվածը հավասար է \(1/1823\) զ.ա.մ.:
 
Պատասխանը անհրաժեշտության դեպքում կլորացնել մինչև հարյուրերորդականների կարգը։
 
Պատասխան՝