Բարդության աստիճանը
00:10:00

Առաջադրանքների ցանկ:

6Մ.
1. Ատոմի կառուցվածք, ներատոմային մասնիկներ 1Մ.
2. Ըստ պրոտոնների քանակի՝ մոլային զանգվածի հաշվում 3Մ.
3. Որոշակի քանակով էլեկտրոնի զանգվածի որոշումը 2Մ.