Բարդության աստիճանը
00:10:00

Առաջադրանքների ցանկ:

10Մ.
1. Տարրի իզոտոպների բնութագրերը 1Մ.
2. C-14 Իզոտոպի կիսատրոհման պարբերության կիրառումը 3Մ.
3. Պրոտոնների և նեյրոնների թվերի համեմատում, մոլային զանգվածի և զանգվածի hաշվարկ 4Մ.
4. Իզոտոպի քիմիակաան նշանի և նեյտրոնների թվի համապատասխանություն 2Մ.