Հաշվի՛ր 
 
1Ածխածնի (IV) օքսիդ նյութի տարբեր իզոտոպային բաղադրությամբ քանի՞ հնարավոր մոլեկուլներ կարող են ստացվել C,O,O,O18171612 իզոտոպների զուգակցումից:
 
2. Ի՞նչ ծավալ (լ,ն.պ.) կզբաղեցնի հավասար թվով պրոտոններ և նեյտրոններ պարունակող մոլեկուլներից կազմված նշված նյութի 1144 գրամ նմուշը:
 
Պատասխան 1.
 
Պատասխան 2.