Նյութերի քիմիական բանաձևերի առաջարկվող եռյակից՝ NaOH, HF, NaNO3 ընտրի՛ր թույլ էլեկտրոլիտի բանաձևը և հաշվի՛ր՝
 
1. Նեյտրոնների քանակը (մոլ) քո ընտրած նյութի 22 մոլ քանակով նմուշում, եթե նյութի մոլեկուլները կազմված են համապատասխան տարրերի կայուն և տարածված իզոտոպներից:
 
2. Որքա՞ն է առավել մեծ զանգվածային թիվ ունեցող տարրի ատոմների մոլային բաժինը (%) քո ընտրած նյութի մոլեկուլում՝ տասնորդական թվի ճշտությամբ:
 
Պատասխան 1.
 
Պատասխան 2.