Պատասխանի՛ր տրված հարցերին ատոմի կառուցվածի և իզոտոպների վերաբերյալ:
 
1. Որքա՞ն է IV պարբերության, V խնբի տարրերի մեկական ատոմների միջուկներում պրոտոնների թվերի տարբերությունը:
 
2. Որքա՞ն է ավելի փոքր կարգաթիվ ունեցող տարրի կայուն և տարածված իզոտոպի 69 մոլ քանակով նմուշում նեյտրոնների քանակը (մոլ):
 
Պատասխան 1.
 
Պատասխան 2.