Կապտաթթվի՝ HCN, տրված իզոտոպային բաղադրությամբ մոլեկուլներից՝ HCN15122HCN14122HCN14121 ընտրի՛ր այն մոլեկուլը, որում նեյտրոնների թիվը մեկով շատ է պրոտոնների թվից և հաշվիր՝
 
1. Որքա՞ն է միայն քո ընտրած մոլեկուլներից կազմված կապտաթթվի մոլային զանգվածը (գ/մոլ):
 
2. Որքա՞ն է հավասար թվով պրոտոններ և նեյտրոններ պարունակող մոլեկուլներից կազմված կապտաթթվի 208 մոլ քանակով նմուշի զանգվածը (գ):
 
Պատասխան 1.
 
Պատասխան 2.