Տրիտիումի՝ H3 կիսատրոհման պարբերությունը \(12,3\) տարի է: 
 
Հաշվի՛ր.
 
1. Ինչ որ պահից սկսած, քանի՞ տարի անց տրիտիումի նմուշի ելային քանակությունը կնվազի 50 տոկոսով:
 
2. Ի՞նչ քանակով (մոլ) նեյտրոն է պարունակվում 6.9 գրամ զանգվածով տրիտիումի ատոմներում:
 
Պատասխան 1. 
 
Պատասխան 2.