Ածխածին տարրի C14 ռադիոակտիվ իզոտոպի կիսատրոհման պարբերությունը \(5700\) տարի է:
 
Որոշակի պահից սկսած, քանի՞ տարի անց 6.08 գրամ զանգված ունեցող C14-ի պատրաստուկի զանգվածը կպակասի և կդառնա 0.38 գրամ:
 
Պատասխան՝