Տարրերի հետևյալ իզոտոպներից՝ N14O18, Fe56O17 ընտրիր այն իզոտոպը, որում պրոտոնների թիվը մեկով փոքր է նեյտրոնների թվից և որպես պատասխան ներկայացրու նեյտրոնների թիվը նրանում:
 
Պատասխան՝