Համապատասխանեցրու՛ առաջարկվող աղյուսակում առկա իզոտոպների քիմիական նշանները նրանց միջուկներում պարունակվող նեյտրոնների թվերի հետ:
 
Պատասխանը ներկայացրու ըստ օրինակի՝ \(1\)ա,\(2\)գ,\(3\)ա
 
քիմիական նշաննեյտրոնների թիվ1.Mg26ա.122.Mg24բ.133.Mg25գ.14
 
Պատասխան՝