Բերված երկու իզոտոպների` H,He43 միջուկները բնութագրող ո՞ր թվերն են նույնը:
 
Ընտրի՛ր ճիշտ պատասխանը: