Գտի՛ր քիմիական տարրերի իզոտոպների վերաբերյալ ստորև բերված հարցի ճիշտ պատասխանը:
 
Ո՞րն է ջրածին տարրի արհեստական ռադիոակիվ իզոտոպի անվանումը և քիմիական նշանը: