Պարզաբանի՛ր նկարը՝ պատասխանելով հետևյալ հարցերին:
 
 time-nuclear-2-beta.jpg
 
1. Ինչպե՞ս են անվանվում նկարում բերված տարբեր տարրերի նշված ատոմները (որպես պատասխան մուտքագրի՛ր մեկ բառ, փոքրատառով և եզակի թվով):
 
2. Ինչպե՞ս է անվանվում նկարում բերված գործընթացը (որպես պատասխան մուտքագրի՛ր այն թիվը, որն, ըստ քեզ, համապատասխանում է ճիշտ պատասխանին ալֆա-տրոհում՝ \(10\), բետա-տրոհում՝ \(20\), գամա-ճառագայթում՝ \(30\), միջուկային սինթեզ՝ \(40\)):
 
3. Ի՞նչ քանակով (մոլ) վերջանյութի ատոմներ են ստացվել, եթե գործընթացին մասնակցել են 6,0210x թվով ելանյութի մասնիկներ և x-ի թվային արժեքն է 24
 
Պատասխան 1.
 
Պատասխան 2.
 
Պատասխան 3.