Լրացրու՛ միջուկային տրոհման ռեակցիայի ուրվագիրը՝ n+UR+Xe+xn0154144Z909213501, պատասխանելով հետևյալ հարցերին:
 
1. Որքա՞ն է \(x\) գործակցի թվային արժեքը:
 
2. Որքա՞ն է ծածկագրված \(R\) իզոտոպի միջուկում նեյտրոնների թիվը:
 
3. Որքա՞ն է ստացված քսենոնի քանակը (մոլ), եթե միաժամանակ ստացվել է 22770 գրամ զանգվածով ծածկագրված \(R\) իզոտոպ (զանգվածի կորուստն անտեսել):
 
Պատասխան 1.
 
Պատասխան 2.
 
Պատասխան 3.