Ատոմային էլեկտրակայանների որոշ ռեակտորներում որպես նեյտրոնների կլանիչ օգտագործում են սովորական ջրի՝ H21O16 և ծանր ջրի՝ H22O16 խառնուրդ, որի միջին մոլային զանգվածը 19.74 գ/մոլ է:
 
Գտի՛ր.
 
1. Որքա՞ն է ծանր ջրի մոլային բաժինը (%) նշված խառնուրդում:
 
2. Որքա՞ն է ջրածնի ծանր իզոտոպի զանգվածային բաժինը (%) նշված խառնուրդում՝ հարյուրերորդական թվի ճշտությամբ: 
 
Պատասխան 1.
 
Պատասխան 2.