Ուրանի ատոմը մեծ էներգիայով օժտված նեյտրոնի հետ բախվելիս բաժանվում է երկու բեկորի՝ արձակելով մի քանի նեյտրոն, ըստ տրված ուրվագրի՝ U+nKr+Ba+xn015614036930192235,
 
հաշվի՛ր.
 
1. \(x\)-ի թվային արժեքը տրված ուրվագրում (արձակված նեյտրոնների թիվը):
 
2. Կրիպտոնի զանգվածը (գ), եթե միաժամանակ ստացվել է 5.22 մոլ քանակով բարիում (զանգվածի կորուստն անտեսել):
 
Պատասխան 1.
 
Պատասխան 2.