Ածխածին-\(14\) ռադիոակտիվ իզոտոպը մշտապես առաջանում է տիեզերական ճառագայթների հետ մթնոլորտ ներթափանցած նեյտրոնների կողմից ազոտի ատոմի ռմբակոծության հետևանքով \((1)\) և կրկին վերածվում է ազոտի ատոմի՝ բետա-տրոհման հետևանքով \((2)\):
 
carbon_14.png
 
Ի՞նչ զանգված (զ.ա.մ.) կունենան ածխաթթու գազի թվով 367337 մոլեկուլները, եթե դրանց բաղադրության մեջ մտնում են ածխածնի՝ նկարում նշված, և թթվածին-\(16\) իզոտոպները:
 
Պատասխան՝