Լրացրու՛ բերված միջուկային ռեակցիայի ուրվագիրը՝ N+nC+61401714, և որպես պատասխան մուտքագրի՛ր՝
 
1. Ծածկագրված իզոտոպի քիմիական նշանը,
 
2. Ծածկագրված իզոտոպի միջուկում նեյտրոնների թիվը:
 
Պատասխան 1. 
 
Պատասխան 2.