Լրացրու՛ առաջարկվող միջուկային ռեակցիայի ուրվագիրը՝ H+H+n32
 
Որպես պատասխան ներկայացրու՛ ծածկագրված իզոտոպի միջուկի զանգվածային թիվը:
 
Պատասխան՝