Պարբերական համակարգում ո՞րն է այն տարրի ատոմային համարը, որի իզոտոպը ստացվում է Ac89227 անկայուն իզոտոպի β տրոհման արդյունքում:
 
Պատասխան՝