\(VII\) խմբի գլխավոր ենթախմբի \(HR\) տիպի երկու թթուների ամոնիումային աղերի 2.19 մոլ քանակով խառնուրդի վրա բավարար քանակով NaOH-ի լուծույթ ավելացնելիս անջատվել է որոշակի ծավալով գազ: Գազի անջատումից հետո մնացած լուծույթի վրա ավելցուկով արծաթի նիտրատ ավելացնելիս անջատվել է 282.839 գրամ սպիտակ լոռանման նստվածք:
 
Հաշվի՛ր.
 
1. Ի՞նչ ծավալով (լ, ն.պ.) գազ է անջատվել NaOH-ի լուծույթ ավելացնելիս:
 
2. Որքա՞ն է \(HR\) տիպի թթուներից առավել թույլին համապատասխանող ամոնիումային աղի մոլային բաժինը (\(%\)) աղերի ելային խառնուրդում:
 
3. Որքա՞ն է Na+ իոնների զանգվածը (գ) վերջնական լուծույթում:
 
Պատասխան 1.
 
Պատասխան 2.
 
Պատասխան 3.